โต๊วหมู๋หยวนจวิน

โต๊วหมู๋หยวนจวิน หรือ เต้าบ้อหง่วนกุน ลัทธิเต๋าได้สถาปนาองค์โต๊วหมุ๋หยวนจวิน ให้เป็นองค์ผู้ทรงสร้างดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ทั้งมวลบนเทห์ฟากฟ้า ทรงเป็นเทพธิดาแห่งดาวเหนือ พระนามเต็มคือ “จิ่วเลี่ยงไท่เมี่ยวไป๋อวี้กุ้ยไท่จวี่กวง จินจิงจวี่หมุ๋หยวนจวิน” 九靈太妙白玉貴台祖光金精祖母元君 บางครั้งเรียกขานพระนามว่า โต๊วหมุ่หยวนจวิน หรือ เต้าบ้อหยวนกุน โต้วหมู่หยวนกุน หรือ ตู้หมู่หยวนกุน แล้วแต่สำเนียงท้องถิ่นไหน จากเทพนิยายการสร้างโลกในพงศาวดารจีน หนังสือชื่อ ไคเภ็ก ได้กล่าวถึงการสร้างโลกไว้ โดยอาศัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นพื้นฐาน ประกอบตำนาน ส่วนลัทธิเต๋าในปัจจุบัน ได้ก้าวไปสู่การนำเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง อธิบายให้สมเหตุผล ในข้อสัณนิษฐานการสร้างจักรวาล แล้วนำเอาเทพเจ้าสูงสุดเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดสมเหตุผลมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ประมาณ 140,000,000,000 ปีมาแล้ว เมื่อระบบจักรวาลได้ระเบิดขึ้น แต่พระนางเต้าบ้อหยวนกุน ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ 1,230,000,000,000,000++ ปี ส่วนโลกมนุษย์ได้เย็นลงเมื่อ 91,000,000,000 ปี แล้วได้มีการสถาปนา ซานฉิงหรือส่ามก้วนไต่เต่ หรือสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ ได้แก่ เทพหยวนซื่อเทียนจวิน 元始天尊 หลิงเป่าเทียนจวิน 靈寶天尊 และ เต๋อไต้เทียนจวิน 道德天尊 ต่อมาซานฉิงจึงทรงสถาปนาองค์หยกอ๋องส่องเต่หรือ อวี้หวงต้าตี้玉皇大帝 เพื่อให้ทรงปกครองบริหารดูแล คล้ายตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับสถาปนา โฮ่วถู่หวงจือ后土皇祗 พระราชินีของฮ่องเต้แห่งสวรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ปกครองดูแลสวรรค์และโลกมนุษย์ ในช่วงที่จักรวาลได้ระเบิดอยู่นั้น ทำให้เกิดแสงเจิดจ้ารัสมีสว่างจ้าไปทั่ว พร้อมทั้งพลังงานแห่งความร้อน จึงทำให้เกิดพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระองค์ คือ จวี่กวง หรือ จวี่กวงฟู่เหยิน หรือพลังแสงสีม่วง ที่มีพลังความร้อนสูง การระเบิดครั้งนี้ทำให้เกิดเทห์วัตถุขนาดต่างๆลอยอยู่ นั่นคือ ดาวฤกษ์ ซึ่งยังคงความร้อน ทำให้เราเห็นแสงกระพริบในเวลากลางคืน อีกกลุ่มหนึ่งคือ ดาวเคราะห์ที่ดับและเย็นลงแล้ว เช่น ดวงจันทร์ ดาวพุธ โลก ฯลฯ จากเทห์ฟากฟ้าที่มองเห็น ดวงดาวเป็นกลุ่มๆนี่เอง ได้มีการตั้งชื่อ เป็น กลุ่มดาวเหนือ หรือ เป่ยโต๊วซิง หรือ ปักเต้าแช 北斗星 มีฮ่องเต้แห่งดวงดาว คือ จื่อเว่ยต้าตี้ 紫微大帝 หรือ จื่อเว่ยซิง 紫微星 และเทียนหวงซิง 天皇星 ผู้ช่วยแห่งดวงดาว เป็นต้น จากตำนานหนึ่ง ได้กล่าวถึงประวัติไว้ว่า เดิม พระนางเป็นสามัญชน เป็นผู้หญิงพรหมจรรย์ พำนักอยู่ในราชณาจักรโจวเอวทางทิศเหนือ กษัตริย์แห่งอาณาจักรนี้ทรงทราบข่าวของนาง จึงได้ขออภิเษกสมรส จนพระนางได้มีพระโอรสถึง ๙ องค์ อาณาจักรแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยกษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ทศพิธราชธรรม ความเป็นธรรม ราษฎรต่างได้รับความสุขกันถ้วนหน้า ขณะนั้นเทพหยวนซื่อเทียนจวินได้เสด็จผ่านทางอาณาจักรนั้น ทรงเห็นจึงเหาะลงไปหาท่านอ๋อง มเหสีและโอรสทั้ง ๙ องค์ แล้วตรัสชวนให้ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกัน ทรงสถาปนานางให้เป็น เทพโต๊วหมุ๋หยวนจวิน และโอรสทั้งเก้าเป็นเทพกลุ่มดาวเหนือที่เรียกว่า จิ่วหวงต้าตี้ หรือ กิวอ๋องไต่เต่ อีกตำนานหนึ่งจากคัมภีร์ของเต๋า กล่าวเกี่ยวกับเทพเต้าบ้อหยวนกุนไว้ว่า วันหนึ่ง พระนางได้เสด็จประพาสอุทยาน เสด็จไปถึงสระน้ำพุร้อน และถัดไปเป็นสระบัว ทรงหลงไหลน้ำอุ่นจึงเสด็จลงสรงน้ำอุ่นในสระนั้น อย่างสบายพระทัย ทันใดนั้น ปรากฏว่ามีดอกบัวตูมกำลังทะยอยกันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำจำนวน ๙***ก ในดอกบัวนั้นมีเด็กผู้ชายน่ารักน่าชัง พระนางจึงทรงนำขึ้นไปพระตำหนัก ทรงเลี้ยงเป็นบุตรทั้งเก้าองค์ และทรงได้รับการสถาปนาพระนามว่า เป่ยโต๊วจิ่วเจินเซิ่งเต๋อเทียนจวิน北斗九真聖德天后 วันสำคัญขององค์ท่านโต๊วหมู๋หง่วนจุน ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 9 จีน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s