หยกลื้อเหนียวเหนียว

หยกลื้อเหนียวเหนียว เป็นลูกศิษย์ของเจ้าแม่กวนอิม เป็นเด็กผู้หญิงและจะตามเจ้าแม่กวนอิมไปบำเพ็ญกุศลทุกที่ทุกแห่ง

Advertisements

เซียนจ๋ายต่งจื้อ

เซียนจ๋ายต่งจื้อ เป็นลูกศิษย์ของเจ้าแม่กวนอิม เป็นเด็กผู้ชายและจะตามเจ้าแม่กวนอิมไปบำเพ็ญกุศลทุกที่ทุกแห่ง

กวนอิมปุดจ้อ (觀音佛祖)

 

พระโพธิสัตว์กวนอิม ปุดจ้อ เป็นพระโพธิสัตว์ ที่ทุกคนจะต้องกราบไหว้และบูชาทุกบ้าน ท่านจะมีใบหน้าที่สวยงามกิมซิ้นทุกองค์ ก็จะมีท่าทางม่ายเหมือนกัน แต่ทุกองค์หน้าตาท่านสวยและยิ้มแบบใจดี การที่จะต้องตั้งของไหว้ท่านห้ามตั้งของคาวต้องตั้งของ เจ เท่านั้น และคนที่นับถือแกห้ามทาน เนื้อวัวโดยเด็ดขาด

หูทิพย์(順風耳)

หูทิพย์ เป็นลูกศิษย์ของ หม่าจ๊อโป๋ เมื่อก่อนเคยเป็นปีศาจ แต่โดนปราบจึงกลายมาเป็นลูกศิษย์ของ หม่าจ๊อโป๋กลายเป็นฝ่ายธรรมะ มีความสามารถในการ ฟังในระยะที่ไกลมากๆ

ตาทิพย์(千里眼)

ตาทิพย์ เป็นลูกศิษย์ของ หม่าจ๊อโป๋ เมื่อก่อนเคยเป็นปีศาจ แต่โดนปราบจึงกลายมาเป็นลูกศิษย์ของ หม่าจ๊อโป๋กลายเป็นฝ่ายธรรมะ มีความสามารถในการเห็นในระยะที่ไกลมากๆ

เที้ยนซงเซ่งโบ้(天上聖母)

เที้ยนซงเซ่งโบ้ (หม่าจ๊อโป๋) หรือแม่ย่านางเป็นเทพที่คอยปรกปรักรักษาเรือให้คนที่เดินทางรอดปลอดภัยจากภัยอันตราย